Svet zavoda

Svet zavoda ima 17 članov, in sicer:

  • 3 predstavnike ustanoviteljice (Boštjan Jager, Sašo Šoštarič, Judita Zdovc),
  • 5 predstavnikov delavcev (Jasmina Bornšek, Mateja Kapitler, Katarina Kotnik, mag. Marjana Leva Bukovnik, Lidija Plevčak),
  • 3 predstavnike staršev dijakov (Marijan Čančala, Franc Kosi, Barbara Toplišek Kovačič),
  • 2 predstavnika dijakov (Larisa Bernard, Miha Komplet),
  • 3 predstavnike študentov Višje strokovne šole (Andreja Berglez, Vanja Lakić, Maja Mušič),
  • predsednik Strateškega sveta Višje strokovne šole.

Predsednica Sveta zavoda je Jasmina Bornšek.

Komisija za kakovost zavoda

Komisija za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega in drugega
strokovnega dela zavoda v skladu s postavljeno vizijo in strategijo zavoda ter s strokovnimi
usmeritvami in predpisi.
Komisijo za kakovost zavoda imenuje svet zavoda. Sestavlja jo 10 članov, in sicer:

  • 4 strokovni delavci zavoda (mag. Marjana Leva Bukovnik, Antonija Petričič Šnajder, Matejka Obrez Verbič, Sonja Salobir Lindsay),
  • 2 predstavnika delodajalcev (Nenad Milosavljević, Simona Lončar Slemenšek),
  • 2 predstavnika staršev dijakov in dijakov (Amadej Bastl – starš, Miha komplet – dijak),
  • 2 predstavnika študentov (Miha Brance, Maja Poljanšek).

Predsednica Komisije za kakovost zavoda je Sonja Salobir Lindsay.