Marjeta Nosan – direktorica Ekonomske šole Celje in ravnateljica OE Gimnazija in srednja šola

Tel: 6200 02 04

E-posta: Metka.Nosan@escelje.si

mag. Bojan Sešel  –  ravnatelj OE Višja strokovna šola 

Tel: 428 54 52

E-posta: Bojan.Sesel@escelje.si