Naših 150 let

Ekonomska šola Celje je vzgojno-izobraževalna ustanova z novim poimenovanjem, a z zelo dolgo tradicijo obstoja. Nastala je 1. 1. 2013 z združitvijo Poslovno-komercialne šole in Srednje ekonomske šole Celje.

Začetki srednješolskega izobraževanja na področju ekonomije in trgovine na Celjskem  segajo daleč nazaj v leto 1869. V letošnjem letu praznuje naša šola  častitljivo obletnico, 150 let izobraževanja za potrebe trgovine. V 150-tih letih se je podoba naše šole   spreminjala do današnje, uspešne, sodobne in prijazne šole.

Poldrugo stoletje je doba, v katero so ujeta številna osebna doživetja in spomini ljudi, ki so oblikovali podobo naše šole, ji dali osebni pečat in jo spreminjali. Šoli dajejo utrip mladostna vedoželjnost, moralne vrednote in prizadevni učitelji. V številnih desetletjih so profesorji mladim posredovali znanje, jih vzgajali in jim dali veliko priložnosti za uresničitev potencialov in talentov. Vsaka generacija dijakov in profesorjev je s svojimi zgodbami pustila sled in oblikovala skupno podobo življenja in dela na šoli.

Danes po 150-tih letih izobraževanja za potrebe trgovine  smo ponosni na svojo  šolo in njeno tradicijo.

 

Pomembni zgodovinski mejniki

Poslovno-komercialne šole Celje

Srednje ekonomske šole Celje

1869 Nedeljska šola za trgovske praktikante in vajence 1908–1909 Trgovska šola
1919–1941 Trgovska nadaljevalna šola 1918–1919 Mestna dvorazredna trgovska šola
1946–1950 Gospodarska šola za vajence trgovskih podjetij 1919–1941 Državna dvorazredna trgovska šola
1950–1961 Šola za trgovske učence 1941–1945 Staatliche Wirtschaftsschule
1961–1981 Šolski center za blagovni promet 1945–1947
 • Srednja gospodarska šola
 • Nižja gospodarska šola
 • Enoletna gospodarska šola
1981–1992 Srednja šola za trgovinsko dejavnost 1947–1950 Ekonomski tehnikum
1992–2000 Srednja trgovska šola 1950–1959 Ekonomska srednja šola
2000–2012 Poslovno-komercialna šola Celje

 • Poklica in strokovna šola
 • Višja strokovna šola
1959–1965 Ekonomska šola

 • Administrativna šola (1960–1969)
 • Ekonomska srednja šola (1965–1968)
1968–1981 Ekonomski šolski center

 • Ekonomska šola
 • Upravno administrativna šola (1968)
 • Poklicno-administrativna šola (1979)
1981–1991 Srednja šola za ekonomsko usmeritev Tone Grčar
1991–2012 Srednja ekonomska šola Celje
2013

Ekonomska šola Celje

 • Gimnazija in srednja šola

 • Višja strokovna šola

Ponosni smo, da so danes mnogi znani Slovenci nekdanje dijakinje in nekdanji dijaki te šole: Štefka Kučan, Mirko Tuš, Marta Razboršek, Zvone Dragan, Jure Zdovc, Urška Žolnir, Lucija Polavder, Tina Trstenjak, Nataša Dobelšek, Matjaž Han, Hajdi Korošec, Franjo Oset, Marica Gajić …

Prav tako smo zelo ponosni na vse dijake in dijakinje, študente in študentke, ki so uspešni na izobraževalnem, športnem ali kulturnem področju.