Vizija

Razviti se v najbolj prepoznavno, iskano in zaželeno šolo na področju ekonomsko-komercialnega izobraževanja na območju Celja in Celjske regije.

Biti vodilna višja strokovna šola v pokrajini, ki izvaja različne višješolske programe glede na potrebe okolja in je pomemben dejavnik razvoja pokrajine.

Poslanstvo

Našim dijakom dati kar največ znanja in usposobljenosti za profesionalni in celostni osebnostni razvoj. Z vzgojno-izobraževalnim procesom, obšolskimi dejavnostmi ter življenjem v okviru profesionalnih in osebnih odnosov na naši šoli pomagamo mladim dosegati njihove najvišje potenciale, da postanejo samozavestni, odgovorni, izobraženi in sposobni posamezniki.

Izvajati kakovostno višješolsko izobraževanje v neposredni povezavi z gospodarstvom, sodelovati v različnih projektih in slediti trendom družbe v duhu trajnostnega razvoja ter večje družbene odgovornosti.