knjigeKnjižnica Ekonomske šole Celje je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli. Namenjena je dijakom, študentom rednega in izrednega študija, tudi udeležencem izobraževanja odraslih, in vsem zaposlenim na šoli. Knjižnica je polnopravna članica sistema COBISS. Polnopravno članstvo v Cobissu 3 nam omogoča brskanje po katalogu domače knjižnice – lokalnem katalogu in po katalogih vseh drugih knjižnic, vključenih v ta informacijski sistem. Uporabniki si lahko v knjižnici izposodijo leposlovje, strokovno literaturo, serijske publikacije – revije in časopise in DVD-je.

Knjižnično gradivo se dopolnjuje skladno s povpraševanjem. V knjižnici ponujamo tudi možnost dostopa do interneta, saj je uporabnikom na voljo deset računalniških mest. Uporabniki se seznanjajo z aktualnimi dogodki in svežimi informacijami, brskajo po knjižnih zalogah knjižnic in se povezujejo po medmrežju v skladu z lastnimi interesi. Informacije o knjižnici so na voljo na telefonski številki knjižnice 03 62 00 209.

Čas izposoje

Knjižnica je odprta vsak delovni dan, od ponedeljka do petka.

Ponedeljek: 8.–13. ure
Torek: 8.–12. ure
Sreda: 8.–13. ure
Četrtek: 8.–13. ure
Petek: 7.–13. ure

Izposojeno gradivo je možno podaljšati, če gradivo ni rezervirano ali če ne gre za knjige za domače branje. Podaljšati ga morate pred iztekom roka za izposojo.

To lahko storite:
osebno v knjižnici
• željo za podaljšanje nam lahko sporočite po elektronski pošti na naslov: majda.lesjak@escelje.si ali marjeta.selih@escelje.si
• nas pokličete po telefonu 03 62 00 209.

Ko rezervirano gradivo prispe v knjižnico, vas o tem obvestimo po telefonu ali preko elektronske pošte. Rezervirano gradivo vas čaka pet delovnih dni, po poteku tega roka rezervacija ne velja več.

V knjižnici Ekonomske šole Celje so zaposlene knjižničarke:
Majda Lesjak, prof. slov. in ped. in mag. bibl.
mag. Marjeta Šelih, univ. dipl. bibl. in soc. kult.