• program ekonomska gimnazija (4 letni program)
• program SSI – tehnik varovanja – 1. letnik (4 letni program)
• program SSI – ekonomski tehnik (4 letni program)
• progam SPI – trgovec (3 letni program)
• program SPI – administrator (3 letni program)
• program PTI – ekonomski tehnik (2 letni program – nadaljevanje programa administrator ali trgovec).